خدمات مهاجرت به کانادا | برنامه اسپانسرشیپ

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. خدمات مهاجرت به کانادا | برنامه اسپانسرشیپ

خدمات مهاجرت به کانادا | برنامه اسپانسرشیپ

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. خدمات مهاجرت به کانادا | برنامه اسپانسرشیپ

برنامه اسپانسرشیپ

اگر شما شهروند یا اقامت دائم کانادا را دارید و بیش از ۱۸ سال سن دارید، می‌توانید به افراد خانواده خود کمک کنید که اقامت دائم کانادا را کسب کنند. اگر فردی امکان اقامت دائم کانادا را کسب کند می‌تواند در کانادا کار و تحصیل نماید. در صورتی که شما اسپانسر افراد خانواده خود شوید، از نظر مالی تا چندین سال مسئول ایشان خواهید‌ بود.

اگر شما اقامت دائم کانادا را داشته باشد یا اینکه شهروند کانادایی باشید می‌توانید اسپانسر همسر خود که خارج از کانادا است، شوید. بدینوسیله همسر شما می‌تواند اقامت دائم کانادا را دریافت کرده و به کانادا بیاید. درخواست‌های خارج از کانادا بوسیله دفاتر ویزائی که درخواست‌های مربوط به متقاضیان کشور محل اقامت و زندگی همسر شما و یا کشوری که در آن بصورت قانونی بیش از یک سال سکونت داشته است بررسی می‌شوند.

در این برنامه شما تا 3 سال عهده دار همه امور مالی مربوط به همسر خود هستید.

فهرست