همه چیز درباره مهاجرت کاری به کانادا

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. همه چیز درباره مهاجرت کاری به کانادا

همه چیز درباره مهاجرت کاری به کانادا

مقدمه: سریع ترین راه برای مهاجرت به کانادا، معرفی خود به عنوان یک کارگر ماهر است. هر سال ۱۱۰ هزار نفر قصد مهاجرت به کانادا می کنند. داوطلبان مشخصات خود را در وب سایت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا وارد می کنند سپس نمره جامع برای رتبه بندی  دریافت می کنند. هر دو هفته یکبار این وبسایت از داوطلبانی که بالاترین نمره در رتبه بندی را دریافت کرده اند، دعوت می کند که برای اقامت دائمی درخواست دهند. در این قسمت می خواهیم اطلاعات کاملی جهت این نوع مهاجرت را به شما ارائه دهیم.

فهرست