خدمات مهاجرت به کانادا | اکسپرس اینتری

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. خدمات مهاجرت به کانادا | اکسپرس اینتری

خدمات مهاجرت به کانادا | اکسپرس اینتری

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. خدمات مهاجرت به کانادا | اکسپرس اینتری

اکسپرس اینتری

 ورود سریع به کانادا

اکسپرس اینتری یک سیستم مدیریت انتخاب از بین متقاضیان مهاجرت به کاناداست، این سیستم برای انتخاب دقیق‌تر افراد با مهارت بیشتر از بین کل متقاضیان مهاجرت به کانادا طراحی شده است.
اکسپرس اینتری کاملا الکترونیکی عمل می‌کند و دولت فدرال کانادا، دولت‌های استانی و کارفرمایان کانادایی را در انتخاب متقاضیان دخیل می‌کند.

متقاضیانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند برای دریافت اقامت دائم کانادا دعوت می‌شوند.

اکسپرس اینتری درخواست‌های کانادیدها را برای ۳ برنامه مهاجرت مدیریت می‌کند که کاندیدها در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند به اقامت دائم کانادا دست پیدا کنند.‌

دولت‌های استانی نیز می‌توانند با استفاده از سیستم اکسپرس اینتری و از طریق Provincial Nominee Program (PNP) اقدام به جذب مهاجران برای تامین نیاز بازار کار خود کنند.

فهرست