خدمات مهاجرت به کانادا | برنامه اسپانسرشیپ

برنامه اسپانسرشیپ

اگر شما شهروند یا اقامت دائم کانادا را دارید و بیش از ۱۸ سال سن دارید، می‌توانید به افراد خانواده خود کمک کنید که اقامت دائم کانادا را کسب کنند. اگر فردی امکان اقامت دائم کانادا را کسب کند می‌تواند در کانادا کار و تحصیل نماید. در صورتی که شما اسپانسر افراد خانواده خود شوید، از نظر مالی تا چندین سال مسئول ایشان خواهید‌ بود.

اگر شما اقامت دائم کانادا را داشته باشد یا اینکه شهروند کانادایی باشید می‌توانید اسپانسر همسر خود که خارج از کانادا است، شوید. بدینوسیله همسر شما می‌تواند اقامت دائم کانادا را دریافت کرده و به کانادا بیاید. درخواست‌های خارج از کانادا بوسیله دفاتر ویزائی که درخواست‌های مربوط به متقاضیان کشور محل اقامت و زندگی همسر شما و یا کشوری که در آن بصورت قانونی بیش از یک سال سکونت داشته است بررسی می‌شوند.

در این برنامه شما تا 3 سال عهده دار همه امور مالی مربوط به همسر خود هستید.

این روش زمانی کاربرد دارد که شما و همسرتان با هم در کانادا زندگی می‌کنید و همسر شما بر اساس اجازه اقامت موقت در کانادا حضور دارد، تحت عنوان Work Permit ،Study Permit یا Visitor Visa.

شخصی که مورد حمایت شما قرار گرفته باشد امکان دریافت اجازه کار آزاد را خواهد داشد، که به او امکان کار کردن برای هر کارفرمایی در کانادا را طی زمان بررسی درخواست اقامتش خواهد داد. در این برنامه نیز شما به عنوان اسپانسر تا 3 سال عهده دار همه امور مالی مربوط به همسر خود هستید.

شهروندان و ساکنین دائمی کانادا که قصد اقدام از طریق این برنامه را دارند باید ابتدا فرم مخصوص آنرا تکمیل نموده تا تمایل خود را در این خصوص به دولت کانادا اعلام نمایند. زمان پذیرش درخواست‌ها برای این برنامه محدود است. به عنوان نمونه در سال 2020 از تاریخ 13 نوامبر به مدت 30 روز امکان ثبت درخواست‌ها برای متقاضیان فراهم بود. لازم به ذکر است که ارسال فرم مذکور به معنی درخواست اقدام نیست و تنها برای اطلاع دولت کانادا از تمایل شما در این خصوص است. سازمان مهاجرت کانادا سهمیه شرکت در این برنامه را افزایش داده است. داوطلبانی که دعوتنامه اقدام در این خصوص را دریافت می‌کنند از زمان صدور دعوتنامه 90 روز مهلت دارند که درخواست خود را تکمیل و به همراه مدارک مربوط ارسال کنند. در این برنامه نیز شما به عنوان اسپانسر تا 20 سال عهده دار همه امور مالی مربوط به پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود هستید.
در این برنامه شما به عنوان اسپانسر باید توانائی مالی خود بر طبق میزان درامد سالانه خود در طی 3 سال گذشته در کانادا نشان دهید. مقدار درآمدی که شما لازم است نشان دهید هر ساله توسط سازمان مهاجرت کانادا اعلام می‌گردد. همچنین برای این روش می‌توانید از درآمد سالانه همسر خود به عنوان شخص شریک در نشان دادن درامد کافی استفاده کنید.

فرزندان، فارغ از اینکه به فرزندی قبولشان کرده باشید و یا فرزند خود شما باشند، امکان استفاده از این برنامه را از طریق والد یا والدین خود که مقیم دائم کانادا و یا شهروند کانادا باشند را دارند.

برای استفاده از این برنامه شهروندان و یا ساکنان دائم کانادا و فرزند ایشان که خارج از کاناداست باید از طرف اداره مهاجرت کانادا تائید شوند تا امکان دریافت ویزا را به دست آورند. برای کسب ویزا والدین و فرزند باید وجود ارتباط والد فرزندی بین خود را اثبات کنند. کسانی که در مرحله پایانی پذیرش حضانت فرزندشان هستند ممکن است امکان استفاده از این برنامه را پیش از تکمیل فرآیند حضانت داشته باشند.